Sayfa 31/33 İlkİlk ... 212930313233 SonSon
328 sonuçtan 301 ile 310 arası
 1. #1
  Administrator
  Site Yöneticisi
  ArchangeL® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.02.2016
  Yaş
  34
  Mesajlar
  3.704
  Konular
  2141
  Beğenmiş
  122
  Beğenilmiş
  1.247

  Cool Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS
  imdb puan


  Kod:
    ***************************************************************
    **                              **
    **    *********************************************    **
    **    * Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019) *    **
    **    *                      *    **
    **    *  https://www.imdb.com/title/tt2283336/  *    **
    **    **                     **    **
    **    *******************************************    **
    ***************************************************************
    **                              **
    **     KAYNAK..................: UHD Blu-ray      **
    **     FORMAT..................: DD AC3         **
    **     BIT ORANI...............: 640 Kbps        **
    **     KANAL (S)...............: 6 CH          **
    **     FPS.....................: 23 FPS         **
    **     SÜRE....................: 01:55:00:576      **
    **     DOSYA BOYUTU............: 526 MB         **
    **     DiL.....................: TÜRKÇE         **
    ***************************************************************
    **                              **
    **     NOT:Bu Ses Dosyası UHD Blu-ray den Alınmıştır  **
    **                              **
    ***************************************************************
       *******SadeceBluRay,   LimitsizAmca*******  209


  Deadpool 1&2, Ready Player One, Maze Runner 1 2 & 3, Dunkirk, Spider-Man: Homecoming , Spider-Man: Far from Home
  Blade Runner 2049, The Magnificent Seven, Jurassic World 1&2, Kingsman 1&2,Shazam!,Aquaman
  Nicelerini Size Getiren ArchangeL® dan
  Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS

  * Gizli İçerik: Bu gizli verileri görmek için yeterli izniniz yok *

  Ücretsiz Son Hız İndirme
  * Gizli İçerik: İçeriği görmek için cevap yazın. *


  akemalayhan (17.10.2019), akito (19.10.2019), CodeByFyt (18.10.2019), dJ_bLoW (18.10.2019), drago0n (17.10.2019), Eğehan35 (17.10.2019), ertan9696 (16.10.2019), eyüpbey (18.10.2019), farid9 (17.10.2019), Keshboy (19.10.2019), kudret (18.10.2019), mertt4a (17.10.2019), mkoguz (31.10.2019), mokishkhan (17.10.2019), Oskar (17.10.2019), Razor (17.11.2019), resident (20.10.2019), scrat (16.10.2019), servo (01.12.2019), SKYWALKER (19.10.2019), Snecer (18.10.2019), swesson (16.10.2019), yky (17.10.2019) Bunu beğendi.

 2. #301
  Üye kettotr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  27.09.2016
  Mesajlar
  62
  Konular
  0
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  Cevap: Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS

  adeceses.com Ruh Hastası Rus Artığını Hoplatan Oluşum Burası Pıtırıklar Vadisi
  BeğenBeğen

 3. #302
  Üye Charlesslilt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.07.2019
  Yer
  ×åğíîãîğèÿ
  Mesajlar
  4
  Konular
  0
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  Êñòàíäè öåíà

  Æèçíü ñ çàïóùåííûì ğàêîì ïğîñòàòû ìîæåò áûòü ïîäàâëÿşùåé. Âàæíî ïîíèìàòü êàê áîëåçíü, òàê è âàøå ëå÷åíèå, ÷òîáû âû ìîãëè ïğèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïğèíÿòèè ğåøåíèé î âàøåì ëå÷åíèè.
  Åñëè óğîâåíü ïğîñòàò-ñïåöèôè÷åñêîãî àíòèãåíà (ÏÑÀ) ïîñòîÿííî ïîâûøàåòñÿ âî âğåìÿ ëå÷åíèÿ, êîòîğîå ñíèæàåò óğîâåíü òåñòîñòåğîíà, ıòî ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî âàø ğàê ïğîñòàòû ïğîãğåññèğóåò. Ïğîãğåññèğîâàíèå îçíà÷àåò, ÷òî ğàê óõóäøàåòñÿ èëè ğàñïğîñòğàíÿåòñÿ.

  Êîãäà ıòî ïğîèçîéäåò, âàøå ëå÷åíèå ìîæåò èçìåíèòüñÿ. Âîò ïî÷åìó âàø âğà÷ ìîæåò íàçíà÷èòü XTANDI - ëå÷åíèå, êîòîğîå ìîæåò ïîìî÷ü çàìåäëèòü ïğîãğåññèğîâàíèå.


  ıíçàëóòàìèä êóïèòü

 4. #303
  Üye sesci1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.09.2019
  Mesajlar
  24
  Konular
  0
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  Cevap: Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS

  teşekkürler

 5. #304
  Üye demonart - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.10.2018
  Mesajlar
  50
  Konular
  0
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  Re: Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS

  teşekkürler

 6. #305
  Üye emcon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.08.2016
  Mesajlar
  39
  Konular
  0
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  Cevap: Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS

  teşekkürler

 7. #306
  Üye ekremmert - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  31.03.2016
  Mesajlar
  84
  Konular
  0
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  0

  Cevap: Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS

  Teşekkürler.

 8. #307
  Üye karaminoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14.11.2019
  Mesajlar
  14
  Konular
  0
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  0

  Cevap: Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS

  teşekkürler

 9. #308
  Kıdemli Üye
  tmsah_33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.10.2017
  Mesajlar
  149
  Konular
  0
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  Cevap: Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS

  teşekkürler

 10. #309
  Üye
  Kıdemli Üye
  iron - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.08.2016
  Mesajlar
  100
  Konular
  0
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  0

  Cevap: Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS

  teşekkürler

 11. #310
  Üye hetfield - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.03.2017
  Mesajlar
  65
  Konular
  0
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  Cevap: Men in Black: International 2019 640Kbps 23Fps 6Ch DD TR UltraHD BluRay Audio SS

  teşekkürler.

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •